Menu Zamknij
Athletic man and woman with a dumbells.

TRYB ON-LINE EGZAMIN

Szkolenia odbywają się on-line, na których kursantom są przekazywane materiały szkoleniowe lub źródła wiedzy, aktualne przepisy prawne oraz ustawy z którymi musi się zapoznać, aby następnie móc przystąpić do egzaminu. Innowacyjna forma kształcenia na odległość naszym kursantom pozwala uczyć się w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu. Egzamin odbywa się online i składa się z 10 pytań zamkniętych (wyjątek stanowi Ratownik parku linowego- więcej informacji znajdziesz na stronie z tym kursem). Należy uzyskać 70% aby zaliczyć egzamin.

Do egzaminu można podchodzić nieograniczoną ilość razy przez 365 dni. Po tym czasie kurs i egzamin wygasa.

Istnieje możliwość zamiast zdawania egzaminu przesłanie pracy zaliczeniowej na temat zakupionego kursu w wybranej przez siebie formie. Może to być np.:  

-filmik instruktażowy jak wykonywać pracę
– praca pisemna (2-3 strony)
-zdjecia pracy wykonanej przez siebie (zdjecia przed i po lub efekt końcowy- w zależności od kursu)

Przy niektórych kursach (głównie budowlane) wystarczy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi i zakończyć kurs (nie jest wymagany egzamin)