Menu Zamknij
Athletic man and woman with a dumbells.

ART.JUST.

Akademia Rozwoju i Treningu jest firmą szkoleniową, która kształci i doszkala instruktorów/trenerów oraz organizuje kursy potwierdzające wiedzę i umiejętności.

Aby wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom dostosowaliśmy ofertę do potrzeb każdego.
My stawiamy na: JUST!

Jakość– Możemy pochwalić się wyszkoloną kadrą, która ma stopnie trenerskie oraz menadżerskie w sporcie i rekreacji ruchowej. Nasza kadra jest wpisana do Rejestru Profesjonalnych Kadr Sportowych w Polskiej Federacji Sportu. Działamy również w innych dziedzinach, między innymi w:  sztuce, grafice, fotografii oraz przy tworzeniu stron internetowych. W naszej ofercie też znajdziesz kursy biurowe, budowlane i inne rozwijające Twoje umiejętności. Jesteśmy po wielu szkoleniach, kursach i dla Was ciągle rozwijamy się i szkolimy naszą kadrę.
Umiejętność– Sztuką jest nauczać i przekazywać swoją wiedzę. My pragniemy robić to najlepiej
Samodyscyplinę – W szkoleniu na odległość samodyscyplina kursantów jest najważniejsza. To Wy musicie chcieć posiąść przekazywaną wiedzę i wyciągnąć z tego szkolenia jak najwięcej, a my będziemy Was w tym motywować.
Trening – Trening czyni mistrza. Powtarzajcie to czego nauczyliście się na szkoleniach, ćwiczcie i wprowadzajcie to w życie.

Szkolenia są dla osób które posiadają podstawową wiedzę w danej dziedzinie i chcą jedynie dokształcić się i uzyskać stosowne dokumenty. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy teoretycznej, regulacji prawnych czy źródeł wiedzy.  Nie uczymy podstaw i zaznaczamy, że kursant zapisujący się na dany kurs powinien posiadać niezbędne minimum wiedzy przed rozpoczęciem kursu.

Szkolenia odbywają się on-line, na których kursantom są przekazywane materiały szkoleniowe lub źródła wiedzy, aktualne przepisy prawne oraz ustawy z którymi musi się zapoznać, aby następnie móc przystąpić do egzaminu. Innowacyjna forma kształcenia na odległość naszym kursantom pozwala uczyć się w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu. Egzamin odbywa się online i składa się z 10 pytań (wyjątek stanowi Instruktor parku linowego- więcej informacji znajdziesz na stronie z tym kursem). Należy uzyskać 70% aby zaliczyć egzamin. Więcej informacji w zakładce ,,EGZAMIN”.

Każdy absolwent Akademii Rozwoju i Treningu otrzymuje dokumenty czyli:

-Instruktor/Trener/Menedżer – legitymacje instruktorską, certyfikat i zaświadczenie o odbyciu kursu
– Ratownik parku linowego – legitymacja, certyfikat i zaświadczenie o odbyciu kursu (INNY EGZAMIN)
– Kursy potwierdzające zdobyte umiejętności (np. Corel Draw, Photoshop, HTML) – certyfikat i zaświadczenie o odbyciu kursu

Legitymacja instruktorska w wybranej dyscyplinie sportu lub rekreacji ruchowej potwierdza nabytą wiedzę i umiejętności i jest legalnym dokumentem, który umożliwia podjęcie pracy w klubach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz siłowniach na terenie Polski. Każdy wydany przez nas dokument potwierdzający nabytą wiedzę jest rejestrowany i posiada unikalny numer nadania.

Akademia Rozwoju i Treningu działa w imieniu firmy ART.JUST.-po prostu sztuka sp.z.o.o. i jest wpisana do RIS pod numerem 2.14/00206/2023 oraz numerem REGON: 382399078 . Również nasza kadra jest wpisana do Rejestru Profesjonalnych Kadr Sportowych (dawniejszy Rejestr Instruktorów i Trenerów Sportu) w Polskiej Federacji Sportu pod numerem: #13952 . Działamy zgodnie z polskim prawem na podstawie :

Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zm.

Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 735)

Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 

Przypominamy, że prowadzenie zajęć bez wymaganych prawem uprawnień może skutkować odpowiedzialnością prawną zarówno dla pracodawcy jak i osoby prowadzącej zajęcia. Kwalifikacje i wiedzę nabytą przez instruktorów, trenerów lub menedżerów weryfikuje pracodawca np. klub sportowy czy związek.

Akademia Rozwoju i Treningu zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności za nadanie uprawnień i wydanie legitymacji instruktorskiej/trenerskiej. Wyżej opisane działania leżą po stronie kursanta, pracodawcy, związków czy klubów sportowych, którzy są zobowiązani do sprawdzenia wiedzy i umiejętności danej osoby przed zatrudnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów w zakładce ,,KURSY”.