Menu Zamknij
Athletic man and woman with a dumbells.

Dotyczy tylko i wyłącznie kursów w trybie samokształcenie. Kursy sportowe, instruktorskie, trenerskie czy menadżerskie NIE SĄ W TYM TRYBIE.
KURSY SAMOKSZTAŁCENIE SĄ W ODDZIELNEJ ZAKŁADCE i są podpisane w tytule kursów.

Wyszliśmy na przeciw Waszym oczekiwaniom. Spotykaliśmy się nie raz z opinią, iż kursy na rynku są bardzo drogie, a wiele osób ma udokumentowaną wiedzę, wieloletnią praktykę i doświadczenie. Dlatego stworzyliśmy innowacyjny program kształcenia, który pozwala obniżyć koszty kursu do niezbędnego minimum.

Kursy SAMOKSZTAŁCENIE są dla osób ,które posiadają wiedzę i praktykę w danej dziedzinie i chcą uzyskać stosowne dokumenty po zdaniu egzaminu czyli napisaniu pracy zaliczeniowej na dany temat. Naszym zadaniem jest przekazanie regulacji prawnych, źródeł wiedzy lub programu szkolenia.  Nie uczymy podstaw i zaznaczamy, że kursant zapisujący się na TEN kurs powinien posiadać wiedzę. Jeżeli nie masz umiejętności lub wiedzy lub potrzebujesz materiałów szkoleniowych to nie jest to kurs dla Ciebie.
Po zakupie kursu SAMOKSZTAŁCENIE otrzymujesz od nas jedynie program szkolenia z tematami lub regulacje prawne, z którymi samodzielnie powinieneś zapoznać się+ liczbą godzin ile poświęcić na dane zagadnienia.

Kursy SAMOKSZTAŁCENIE są podpisane w tytule i opisie przedmiotu. Jeżeli chcesz zakupić do kursu dodatkowo zakupić materiały szkoleniowe to wybierz TRYB z materiałami szkoleniowymi- taka opcja znajduje się przy kursie.

Tryb z materiałami szkoleniowymi nie jest obowiązkowy- możesz uczyć się samodzielnie w domu i uzyskać dokumenty do zakupionego kursu.

Każdy absolwent Akademii Rozwoju i Treningu otrzymuje wymagane prawnie dokumenty zgodne ze wzorami Ministerstwa. Do każdego kursu otrzymujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN i certyfikat.
Kursy instruktorskie nigdy nie są sprzedawane w trybie samokształcenie.

Zaświadczenie wydane na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ DOKUMENTY?

Aby otrzymać dokumenty należy:

  • Zakupić i opłacić kurs
  • Zaliczyć egzamin czyli przesłać pracę zaliczeniową mailem na dany temat w wybranej przez siebie formie. Może to być:
    – filmik instruktażowy jak wykonywać pracę
    – praca pisemna (2-3 strony)
    – zdjęcia pracy wykonanej przez Ciebie (zdjęcia przed i po lub efekt końcowy- w zależności od kursu).
  • Należy wejść w zakładkę ,,ZAMÓW DOKUMENTACJĘ” i wypełnić dane oraz oświadczenie, że posiada się wiedzę w temacie zakupionego kursu.

Certyfikat w innym języku, dodatkowy wydruk certyfikatu i usługa zdjęcie w legitymacji w zakładce na stronie głównej DODATKOWE USŁUGI

Gdyby był problem z przesłaniem danych przez zakładkę ,,ZAMÓW DOKUMENTACJĘ” prosimy pobrać formularz i mailem go przesłać:

http://www.artjust.pl/upload/formularz.doc